เอนไซม์ เจนิฟู้ด นายพลคนขอนแก่น ราคาถูก ปลีก-ส่ง จากรายการ TV Genufood Enzyme เอนไซม์เจนิฟู้ด เอนไซม์บำบัด เจนิฟู้ดเอนไซม์ Genufood Enzyme โครงการฟื้นฟูสุขภาพ ขายเอนไซม์เจนิฟู้ด อาหารเสริมเจนิฟู้ดส์

บทความ

เอนไซม์(enzyme) คุณค่าแห่งชีวิต

22-08-2557 10:58:28น.

เอนไซม์(enzyme)คุณค่าแห่งชีวิต

ารดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง การรับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน แต่สารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าขาดเอ็นไซม์ หลายคนเข้าใจว่าอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการมีชีวิตอยู่หากเราขาดอากาศหายใจภายใน 5 นาที เราจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะสมอง แต่ถ้าเราขาดเอนไซม์เพียงเสี้ยววินาที เราก็จะเสียชีวิตทันที เพราะฉะนั้นเอนไซม์คือ..สิ่งสำคัญสูงสุดของการมีชีวิตอยู่และเป็นเรื่องที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง..เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และการมีชีวิตที่ยาวนานโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 เอนไซม์ Enzyme คือ อะไร?

เอนไซม์ คือ สารจำพวกโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกาย ความบกพร่องเอนไซม์ในร่างกาย ทำให้เกิดปฏิกิริยาชีวเคมีต่างๆ เช่น การย่อยอาหาร การขับถ่าย การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การขจัดสารพิษ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเลือด ฯลฯ ในร่างกายคนเราผิดปกติ การบกพร่องของเอนไซม์เป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้าย หรือ ความผิดปกติต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ความดันโลหิต โรคกระเพาะ อัมพฤกษ์ อัมพาต

 สมมติฐานการรวมตัวของเอนไซม์
Lock and Key Model
E.Fisher
กล่าวว่าการจำเพาะของเอนไซม์เกิดจากการที่ซับสเตรดมีรูปร่างที่สามารถ สวมเข้าไปได้พอเหมาะกับบริเวณแอคทีฟไซต์ของเอนไซม์ เปรียบเหมือนแม่กุญแจและลูกกุญแจ การเปลี่ยนรูปร่างของซับสเตรดเพียงเล็กน้อย จะไม่เกิดการรวมตัวของเอนไซม์กับซับสเตรด

 โครงสร้างของเอนไซม์
มีโครงสร้างทางเคมีเป็นโปรตีน ประกอบด้วยพอลีเพปไทด์ (polypeptide) เพียงสายเดียวหรือหลายสายที่ม้วนเป็นก้อนกลม (globular protein) มีโครงรูป(conformation)ที่จำเพาะและถูกกำหนดมา

โฮโลเอนไซม์ (holoenzyme) คือ เอนไซม์ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโน รวมทั้งสารประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โปรตีนรวมอยู่ด้วยจึงจะสามารถทำหน้าที่ได้
โคแฟกเตอร์(cofactor) คือ สารประกอบบางอย่างนอกเหนือจากโปรตีน ซึ่งช่วยให้เอนไซม์สามารถทำงานได้ เรียกว่ากลุ่มโพรสทีติก (prosthetic group) ซึ่งอาจเป็นไอออนของโลหะ
โคเอนไซม์ (coenzyme) คือ สารประกอบอินทรีย์ที่ช่วยให้เอนไซม์สามารถทำงานได้

 การทำงานของเอนไซม์

ขั้นตอนแรก: เอนไซม์ E รวมตัวกับสารตั้งต้นSได้เป็นสารประกอบ
ขั้นตอนที่สอง: สารประกอบ ES เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น ES*
ขั้นตอนที่สาม: เกิดสารประกอบระหว่างเอนไซม์กับผลผลิต
ขั้นตอนสุดท้าย: ได้ผลผลิตออกมา และได้เอนไซม์กลับมาเหมือนเดิม

เอนไซม์มีโมเลกุลใหญ่กว่าสารตั้งต้น
โมเลกุลของเอนไซม์จะมีขนาดใหญ่กว่าสารตั้งต้นเสมอ และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนเอนไซม์กับสารตั้งต้นจะเข้าไปจับกับเอนไซม์ “บริเวณเฉพาะ” เข้ากันได้พอดี เหมือนลูกกุญแจสวมเข้าในแม่กุญแจ เอนไซม์คือ แม่กุญแจ สารตั้งต้นคือ ลูกกุญแจ ทั้งสองจะต้องมีความจำเพาะต่อกันเท่านั้น ลูกกุญแจยี่ห้อหนึ่งจะไปไขแม่กุญแจอีกยี่ห้อหนึ่งไม่ได้ ต้องยี่ห้อเดียวกัน รูกุญแจนี้ทางวิชาเคมีเรียก แอคทีพไซท์ (Active Site หรือ Site) (หมายถึง บริเวณที่สารตั้งต้นจะเข้าไปจับบนผิวของเอนไซม์

 ปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์ไม่ต้องเปลืองพลังงานของร่างกาย
ในปฏิกิริยาเคมีที่มีเอนไซม์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่ง(Biocatalyst) นั้นหมายความว่า ปฏิกิริยาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดจะเร็วขึ้น เนื่องจากการทำหน้าที่ของเอนไซม์ และเมื่อปฏิกิริยาสำเร็จลง เอนไซม์ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวเร่งจะไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงสภาพเดิมจำนวนเท่าเดิม และพร้อมจะทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีได้อีกอย่างต่อเนื่อง การที่เอนไซม์สามารถทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้รวดเร็ว นักเคมีได้อธิบายว่าสาเหตุเพราะเอนไซม์ทำให้ความจำเป็นต้องใช้พลังงานในการทำปฎิกิริยาเคมีลดลงอย่าง มาก การที่ร่างกายไม่ต้องไปเที่ยววิ่งหาพลังงานมาใช้นี้ เป็นผลทำให้ปฏิกิริยา เคมี เกิดขึ้นอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

 เอนไซม์ถือว่าสำคัญกว่าก๊าซออกซิเจนที่ใช้หายใจ
ชีวิตที่ปราศจากเอนไซม์จะไม่สามารถอยู่ได้ แต่เมื่อเราพูดว่าอากาศ หรือก๊าซ ออกซิเจนสำหรับหายใจสำคัญที่สุดต่อมนุษย์ แท้ที่จริงเป็นความสำคัญในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะความจริงก๊าซออกซิเจนที่เราต้องใช้หายใจเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในพืชใบ เขียว ซึ่งมีเอนไซม์เป็นตัวเร่ง โดยเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) ให้เป็นก๊าซออกซิเจน (O2) ต้นไม้และพืชทั้งหลายสามารถผลิตเอนไซม์ที่จะใช้ในการทำปฏิกิริยาดังกล่าวได้ โดยตัวเอง และใช้เอนไซม์นี้มาย่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกต่อหนึ่ง ให้มาเป็นก๊าซออกซิเจนโดยมีแสงแดดเป็นตัวช่วย

…..ในอดีต ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่ามีพลังที่ลึกลับและมองไม่เห็น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งให้กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เช่น จากนมให้เปลี่ยนเป็นเนยแข็ง องุ่นให้เป็นเหล้าไวน์ เป็นต้น ซึ่งต่อมานักวิทยาศาสตร์จึงทราบว่าสิ่งมหัศจรรย์นั้นที่แท้คือ เอนไซม์ (Biocatalyst or Enzyme) นั่นเอง เอนไซม์ได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพียง 80 ชนิดเท่านั้น ทุกวันนี้ เรารู้อย่างแน่ชัดแล้วว่า ภายในร่างกายของเรามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นทุกวินาทีด้วยความเร็วอย่างเหลือเชื่อ จึงทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้โดยความช่วยเหลือของเอนไซม์ในร่างกายซึ่งมีมากกว่า 2,700 ชนิด (ค.ศ 1993) และเรายังรู้จักเอาเอนไซม์มาทำเบียร์ มาใส่ในนมผงเด็กเพื่อให้ย่อยง่าย ทำน้ำยากำจัดคราบเหงื่อที่เปื้อนคอเสื้อ และมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 การวิจัยและพัฒนาทำให้พบเอนไซม์มากขึ้นเรื่อยๆ
ใน ค.ศ.2002 นักเคมีพบว่ามีเอนไซม์ในร่างกาย (Apoenzyme) มากกว่า 3,000 ชนิด และเมื่อรวมกับ เอนไซม์ (Coenzyme) ชนิดต่างๆ แล้ว อาจจะมีเอนไซม์เชิงซ้อนหรือ เอนไซม์สมบูรณ์ (Holoenzyme) ขึ้น มากกว่า 100,000 ชนิด ความไม่รู้เรื่องเอนไซม์ในขณะนี้ยังมีอีกมาก การค้นพบและการวิจัยในอนาคต มั่นใจว่าจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติเป็นอย่างยิ่ง


 โคเอนไซม์(Coenzyme) เป็นตัวเร่งเอนไซม์อีกต่อหนึ่ง
เอนไซม์จำนวนมากจะไม่ทำงานถ้าไม่มีตัวช่วย คือ โคเอนไซม์ (Coenzyme) เอนไซม์ส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินชนิดละลายน้ำ(Water Soluble Vitamin) หรือเกลือแร่จำเป็นบางชนิด(เกลือแร่จำเป็นนี้บางครั้งเรียกว่า โคแฟกเตอร์ (Cofactor) เอนไซม์ทำจากโปรตีน แต่โคเอนไซม์ไม่ใช่โปรตีน เอนไซม์จะมีขนาดใหญ่มากกว่าโคเอนไซม์ ในระหว่างทำหน้าที่ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีอยู่นั้น เอนไซม์จะกลับคืนมาเป็นอิสระอย่างเดิมทันทีที่ปฏิกิริยาสิ้นสุด และพร้อมจะเข้าทำปฏิกิริยาสิ้นสุด และพร้อมจะเข้าทำปฏิกิริยาซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่โคเอนไซม์จะหมดเปลืองไปได้เรื่อยๆ จำเป็นต้องหามาเสริมจากที่ต่างๆ หรือ กินพร้อมน้ำแร่ หรืออาหาร หรือในรูปของวิตามินอาหารเสริม

 เอนไซม์มีอายุต่างกัน
เอนไซม์บางชนิดเมื่อร่างกายผลิตขึ้นมาแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 20 นาที ก็จะต้องมีเอนไซม์ใหม่เข้ามาทดแทน แต่เอนไซม์บางชนิด สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ก่อนที่มันจะหมดสภาพไป การเสื่อมสภาพนี้เกิดเนื่องจากอายุของเอนไซม์มีต่างๆ กัน บางชนิดสั้นมาก แต่บางชนิดอายุยาวพอสมควร

เอนไซม์(enzyme)คุณค่าแห่งชีวิต ตอน2

ารดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง การรับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม จะทำให้ร่างได้รับสารอาหารครบถ้วน แต่สารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าขาดเอ็นไซม์ หลายคนเข้าใจว่าอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการมีชีวิตอยู่หากเราขาดอากาศหายใจภายใน 5 นาที เราจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะสมอง แต่ถ้าเราขาดเอนไซม์เพียงเสี้ยววินาที เราก็จะเสียชีวิตทันที เพราะฉะนั้นเอนไซม์คือ..สิ่งสำคัญสูงสุดของการมีชีวิตอยู่และเป็นเรื่องที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง..เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และการมีชีวิตที่ยาวนานโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

การอดอาหารเป็นวิธีการประหยัดเอนไซม์ที่น่าสนใจ

……นักวิทยาศาสตร์บางท่านยังเชื่อว่า ถ้าเราลดจำนวนอาหารลง เราก็จะไม่สิ้นเปลืองเอนไซม์(ที่จะมาใช้ย่อยอาหาร) ซึ่งก็คือเราจะตายช้าลง เพราะเมตาบอลิกเอนไซม์จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่ต้องไปช่วยย่อยอาหารสามารถนำ ไปซ่อมแซมร่างกายให้แข็งแรง ตัวอย่างง่ายๆ คือ ขอให้ผู้อ่านสังเกตสัตว์เลี้ยงเช่น แมว เวลาป่วยมันจะหยุดกินอาหาร และจะพยายามออกไปกินต้นหญ้าบางอย่าง สัตว์มีสัญชาติญาณที่จะประหยัดเอนไซม์โดยการหยุดกินอาหารและยังเอาเอนไซม์ จากพืชมาช่วยอีกด้วย ไม่ใช่แมวจะฉลาดกว่ามนุษย์ แต่เป็นกฎแห่งการอยู่รอด(Law of Survival) ซึ่งธรรมชาติเป็นผู้กำหนด ทำให้สัตว์ต้องกระทำอย่างนั้นด้วยสัญชาติญาณเพื่อดำรงพันธุ์ไว้

…….ในศาสนาต่างๆ ศาสดาผู้ให้กำเนิดศาสนา มาตั้งหลายพันปี เป็นผู้ที่มีความฉลาดเป็นเลิศ เช่น ศาสนาพุทธให้พระสงฆ์รับอาหารเพียงมื้อเช้า และมื้อเพลเท่านั้น งดอาหารตอนเย็น การถือศีลอดของศาสนาอิสลามเป็นความยิ่งใหญ่ของการปรับปรุงระดับเอนไซม์ใน ร่างกายที่น่าศึกษาทีเดียว เพราะเมื่อไม่ต้องใช้เอนไซม์ย่อยอาหาร ทำให้เหลือไปสร้างเมตาบอลิคเอนไซม์ไว้ใช้ได้มากขึ้น คำสอนของศาสนา อิสลามมีประโยชน์อย่างสูงต่อสุขภาพอนามัยอยู่หลายบท และบัญญัติเอาไว้เป็นพันๆ ปีมาแล้ว ก่อนที่มนุษย์จะรู้เรื่องเกี่ยวกับการสาธารณสุข

ถ้ามีเอนไซม์สมบูรณ์อายุอยู่ได้ถึง 120 ปี

……ถ้าเอนไซม์ในร่างกายมีมากพอเพียง มนุษย์อาจมีอายุยืนถึง 120 ปี ได้เพราะเซลล์ในร่างกายสามารถแบ่งตัวได้ตามกำหนดของโปรแกรมในนาฬิกาชีวิต ถ้าเอนไซม์ในร่างกายมีระดับต่ำ(Low Enzyme Level) โอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เกิดได้โดยง่าย ดร. ฮัมบาท แซนติลโล ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ “เอนไซม์ในอาหาร” (Food Enzyme) โดยอ้างอิงจากวารสารการแพทย์ของประเทศสกอตแลนด์มีความตอนหนึ่งว่า คนเราแต่ละคนหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายควรจะพิจารณาว่าแท้ที่จริงสุขภาพ(Health) ของเขาคือ ปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์ที่บูรณาการ(Integrate) เข้าด้วยกันอย่างมีระบบ จึงทำให้ทุกเซลล์ของร่างกายดำเนินไปอย่างปกติสุข
…….นักวิจัยยังพบว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งจะมีระดับเอนไซม์ในเลือดต่ำกว่าปกติทุกราย อย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการมีอายุยืนและมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากระวังเรื่องต้องกินอาหารสดและอุดมด้วยเอนไซม์แล้ว ก็ต้องรักษาสุขภาพด้านอื่นๆ ด้วย เช่นออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ มีทัศนคติในชีวิตที่ดีไม่เครียด ไม่ดื่มสุราฯลฯ จะมีชีวิตที่ยืนยาวตราบเท่าที่ร่างกายยังมีการทำงานของเอนไซม์ตามปกติ และถ้าเอนไซม์ในร่างกาย ใช้หมดเปลืองเร็วเท่าใด ชีวิตก็จะสั้นเร็วเท่านั้น(The faster the metabolic rate , the shorter the life span)